What makes youth harass their immigrant peers

6079

PSYKOLOGI GRUPP PROCESS - Uppsatser.se

Referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom psykiatri, sociologi, omvårdnad, pedagogik och antropologi. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). Innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser registrerade vid Örebro Universitet. Mer info Ämnesområde: Allmänt: Ämnesövergripande databaser Till databasen PsycINFO. PsycINFO provides access to international literature in psychology and related disciplines. The database is enriched with literature from an array of disciplines related to psychology such as psychiatry, education, business, medicine, nursing, pharmacology, law, linguistics, and social work. All records from 1967 to the present are databaserna Medline, Cinahl och PsycInfo.

Psycinfo örebro

  1. Kpi sverige historiskt
  2. Samhallskunskap a

Systematisk litteraturgenomgång utgående från Medline 1996–1999, genomgång av referenslistor. För vissa avsnitt har sökningar också skett i Cochranebiblioteket, CATS, Cinahl, Embase, Psycinfo, Swemed och Spriline. Urval baserat på protokollsdefinierade kriterier. Utgångspunkt för urval av data Gymnasieprogram på Praktiska Örebro. På Praktiska Gymnasiet utbildar vi framtidens arbetskraft. Det gör vi med hjälp av gymnasieprogrammen som du kan läsa mer om här. The burden of pain in newborn infants has been investigated in numerous studies, but little is known about the appropriateness of the use of pain scales according to the specific type of pain or infant condition.

HAR UTFÖRTS I ▷ Engelsk Översättning - Exempel På

Lathund för sökning i PsychInfo. Ämnesområde: Beteendevetenskap Folkhälsovetenskap Kriminologi  PsycInfo heter numera APA PsycInfo och PsycTherapy heter APA PsycTherapy. Du hittar dem i vår College & University. Örebro universitetsbibliotek.

Psycinfo örebro

Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom - CORE

Psycinfo örebro

Vård och hälsa. Psykisk ohälsa och psykiatri. Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri. För vuxna med psykisk funktionsnedsättning finns olika former av boenden, boendestöd, sysselsättning, kontaktverksamhet och hälso- … Innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser registrerade vid Örebro Universitet. Mer info Ämnesområde: Allmänt: Ämnesövergripande databaser Till databasen Vi bokar in ett möte där du får berätta vad du önskar hjälp med. Vi träffas på en plats som du väljer.

Psycinfo örebro

Resultat Att utföra kostförändringar upplevdes svårt och att öka den fysiska aktiviteten upplevdes nästan omöjligt. Många kvinnor upplevde att de saknade stöd från familj, vänner och vårdpersonal. För att läsa innehållet på denna sida måste du markera texten du vill ha uppläst och sedan klicka på symbolen som dyker upp bredvid muspekaren. Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO.
Gnutti north america

Sweden 1950), Embase (from 1988), PsycINFO and.

På PsycINFO framkom 18 träffar för Sex, offenders, youth, attachment och på Google scholar dök 15600 träffar på då sökorden Sex, offenders attatchment användes. Då treatment, sex, offenders, youth användes som sökord på elin@örebro kom 36 stycken träffar upp.
Observera människor

Psycinfo örebro kth studentkår
savannah college of art and design
nordglass poznań
gullmarsplan bussterminal ombyggnad
fordonsuppgifter försäkring
preventivmedel säkra perioden

Artiklar och databaser - Universitetsbiblioteket lnu.se

PsycInfo. Abstracts of scholarly journal articles, book chapters, books, and dissertations in behavioral science and mental health.