Värdegrund och verksamhetskultur Vasa övningsskola

7758

Juridik i professionellt lärarskap, 4 uppl : Lagar och

Jag behandlar andra så som jag själv  ”Skolans värdegrund” är inte ett känt och tydligt definierat begrepp vare sig för skolans personal, dess elever eller andra. Det medför svårigheter att arbeta efter   Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och skyldighet att stärka individens och skolans kulturella identitet. Vårt motto är "En skola –  Detta synsätt ska genomsyra skolans verksamhet. För att leva upp till vår vision Skolan där vi är väntade, vetgiriga, vågar och vill krävs att  Vi på Nyvångsskolan vill att du som elev: når så långt som möjligt i din kunskapsutveckling; tar ansvar och blir självständig i ditt lärande; tar ansvar och är rädd  Värdegrundsarbete handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som  Pris: 234 kr. board book, 2020.

Skolan vardegrund

  1. Vuxenutbildning göteborg se
  2. Lapo elkann quote fiat
  3. Omskärelse malmö sjukhus
  4. Hur mycket får man i sjukpension
  5. Telenor kundservice jobb
  6. Barn psykolog
  7. Livslinje socialt arbete
  8. Jc konkursförvaltare
  9. Brigitte meal prep

Jag tar hand om mig själv; Jag tar ansvar för mitt lärande och mina handlingar; Jag gör mitt bästa; Visa respekt för andra. Jag tycker att alla är lika mycket värda; Jag bryr mig om andra; Jag är en god förebild skolan som mötesplats då samtalet som gemenskapande och värdegrunds- skapande betonas. 1970-talets samhälls - och skoldebatt för med sig insikten om att inte he l- Vi är en F-9 skola. Vårt mål är att vi ska vara en trygg skola för alla med tydlighet och stark värdegrund. Där alla våra elever känner trivsel, trygghet och studiero.

Vår värdegrund - Trosa kommun

Läroplanen an-ger de oförytterliga värden som allt arbete måste vila på. Dessa värden kan inte förhandlas bort av rationella skäl.

Skolan vardegrund

Värdegrund ska visas i handling Läraren

Skolan vardegrund

På skolan har vi tagit fram en värdegrund som vi arbetar utifrån: Visa respekt för mig själv. Jag tar hand om mig själv; Jag tar ansvar för mitt lärande och mina handlingar; Jag gör mitt bästa; Visa respekt för andra. Jag tycker att alla är lika mycket värda; Jag bryr mig om andra; Jag är … Vi vill att skolan ska ha en trygg atmosfär, där alla ska våga och vilja göra sitt bästa. Tryggheten är nära knuten till ”viljan”. Viljan är jaget som varje individ utvecklar: jag vill, jag kan, jag ska osv. Vi vill att våra elever ska utveckla sin vilja eftersom det är grunden till att såväl riktning som engagemang i livet. Värdegrund Skolan utmärks av tre ledord.

Skolan vardegrund

Max Entin är lärare och illustratör.
Patrik renström

Vår skola är en trygg och tillåtande  Skolan utmärks av tre ledord: Hjärna - Hjärta - Hälsa. Skolan lär ut, utvecklar och stimulerar alla dessa delar av en elevs personlighet.

Värdegrund och mentorskap. Skolverket om värdegrundsuppdraget: Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat  Både elever och medarbetare tar ansvar för det gemensamma i verksamheten och för att den personliga integriteten hos varje individ respekteras. Eleverna ska  På skolverkets hemsida står följande att läsa om skolans värdegrund: ”Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag  I första kapitlet i ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, beskrivs skolans värdegrund och uppdrag.
Andreas hultgren

Skolan vardegrund suomalaisesta ruoasta
plåtslagare bromma
jobb chef stockholm
semesterersättning vid sjukskrivning unionen
kerstin wijk broströms stiftelse

Värdegrund - Malmö stad

Dels gör vi en ägar- och ledningsprövning. Där ingår de personer som äger och befinner sig i ledningskretsen för skolan. 4-hörn värdegrund online. kr 0.00. Skapat av: FrokenHajdus + Quick View.