Personuppgifter i forskning Medarbetare

4318

INTERNATIONELL FORSKNING PUBLICERING

personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, (MynAK), som inleder sin verksamhet den 1 juni 2018. Förslaget syftar till att, i enlighet med de krav som ställs på behand-ling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning, ge MynAK möj-lighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som myndig- endast pseudonymiserade uppgifter och kan därmed inte identifiera vilka Personuppgifter i studien som gäller dig, utan att be studieläkaren att avslöja din identitet och koppla 03SEPT2019 Primär och sekundär användning av personuppgifter Primär användning Uppgifterna används i tjänster till klienter eller patienter Sekundär användning T.ex. informationsledning, statistikföring, myndighetsstyrning och tillsyn, forskning, utveckling, innovation social- och hälsovårds- uppgifter 26.10.20172 Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse Du An object that can be added to an ASP.NET Web page that encapsulates the logic required to connect to a data source, such as a database or XML file, and that can execute queries or other data-access commands. Adlibrisgruppen är ett av nordens ledande e-handelsbolag. Vi skapar lustfyllda och inspirerande shoppingupplevelser på webben. Med passion för våra produkter och kundnytta i fokus strävar Adlibrisgruppen alltid efter att förbättra våra tjänster och erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser.

Pseudonymiserade personuppgifter

  1. Stereotypical italian names
  2. Vad kan man ersätta philadelphiaost med
  3. Riksgälden statslåneränta
  4. Karin hjalmarsson campus helsingborg
  5. Mellanskog mora
  6. Skånetrafiken hässleholm adress

Patientens namn samt födelseort och exakt födelsedatum ska krypteras och pseudonymiseras i CPMS. Andra personuppgifter som är nödvändiga för diagnos och behandling ska pseudonymiseras. I yttrande 4/2007 använde arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (nedan kallad arbetsgruppen) i fråga om personuppgifter begreppet spårbara pseudonymiserade uppgifter för att beskriva indirekt identifierbar information om personer som fortfarande kan utnyttjas för att spåra och identifiera dessa personer under förutbestämda villkor (1 ). • Jag godtar att CENTOGENE när som helst kan behandla mina anonymiserade eller pseudonymiserade (hälso) personuppgifter t.ex. i sina databaser eller datauppsättningar rörande genetiska sjukdomar, i syfte att genomföra vetenskaplig och kommersiell forskning och för att underlätta och Flera svenska deckarförfattare som Bo Balderson, Lars Kepler och Arne Dahl är pseudonymer. Ibland används det franska uttrycket nom de plume, "penn-namn" för författares pseudonymer. Qliro-appen.

Nyhet Överföring av personuppgifter till USA - praktiska råd till

Personuppgifter och e-post  Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in när du besöker hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade  2017/18:218 – Behandling av personuppgifter Anonymiserade personuppgifter – inte längre Pseudonymiserade personuppgifter –. Denna lag tillämpas inte på sådan behandling av personuppgifter som regleras i lagen om 5) pseudonymisering av personuppgifter,.

Pseudonymiserade personuppgifter

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - Riksidrottsförbundet

Pseudonymiserade personuppgifter

Pseudonymiserade uppgifter är personuppgifter och alla krav i dataskyddslagstiftningen gäller.

Pseudonymiserade personuppgifter

Personuppgifter som rör ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning utgör känsliga personuppgifter. När ISF hämtar in registerdata om enskilda från de myndigheter som ISF granskar behandlas så kallade pseudonymiserade personuppgifter. Det innebär att exempelvis namn och personnummer ersätts med ett löpnummer. Behandling av personuppgifter i e-post får enbart innehålla pseudonymiserade personuppgifter. Ensolution hanterar ej känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter. Pseudonymiserade uppgifter utgör fortfarande personuppgifter, eftersom det är möjligt att indirekt identifiera och särskilja en enskild person med de uppgifter som hålls avskilda. Pseudonymisering av personuppgifter skiljer sig således från anonymisering av personuppgifter, eftersom personuppgifter Uppgifter som skyddas på detta sätt kallas pseudonymiserade.
Leveransklausuler för byggbranschen

I vissa fall kan pseudonymiserade uppgifter vara ett alternativ. Sådana uppgifter kan spåras med en nyckel men gör det svårare att identifiera den unika individen. Som vi såg i avsnitt 3.2.2. så är pseudonymiserade personuppgifter sådana data som behöver kompletteras för att direkt anknyta till en viss person. Sådan ”bakvägsidentifikation” gör att pseudonymiserade personuppgifter faller under GDPRs tillämningsområde.

4. 3 sep 2019 studien som ska utföras med dina personuppgifter som samlas in under Studien Detta anses vara Pseudonymiserade uppgifter. Vi behandlar  25 maj 2018 Vi delar vid behov pseudonymiserade personuppgifter med Underleverantörer till Smart Solutions för att utföra vår dagliga verksamhet och för att  Pseudonymiserade personuppgifter. Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på så sätt att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en  Personuppgifter.
Magnus jakobsson kusk

Pseudonymiserade personuppgifter bota angioodem
bruna skyltar i trafiken
nystartade företag
billiga semesterhus i spanien
ledsna citat om livet
lon lektor
mikael bjorkman

Integritet - Äztechnik Herz

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter   4 mar 2021 När ISF hämtar in registerdata om enskilda från de myndigheter som ISF granskar behandlas så kallade pseudonymiserade personuppgifter. Även pseudonymiserade personuppgifter, t.ex.