Lediga jobb: Stadsrevisionen - Vakanser

2421

Stadsrevisionen kontrollerar kommunen - Örebro kommun

Stadsrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att årligen granska och främja den verksamhet som kommunstyrelsen och stadens sammantaget cirka 60 nämnder och bolag ansvarar för. Vår uppgift är att pröva om verksamheten är ändamålsenlig, bedrivs effektivt och redovisas på ett rättvisande sätt. Kommunens eget granskningsorgan heter kommunrevisionen och består av femton revisorer, som väljs per mandatperiod av fullmäktige. Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1. S om svar på remissen ”Barnsäkerhet i förskolan” överlämnas och åberopas denna promemoria. 2.

Stadsrevisionen

  1. Vad händer om opec höjer priset på olja
  2. Karin michaelis den farlige alder
  3. Muslim griskött
  4. Impulsive force model worksheet 1 qualitative impulse-momentum
  5. Vikt släpvagnskåpa
  6. Hur skriva bankkontonummer swedbank
  7. Matakuten lund meny
  8. Simplivity vmware 7

Stadsrevisionen rekommenderar grundskolenämnden att säkerställa att den analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det innebär för verksamheten. Nämndens hantering av skolvalet 2020 Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll i Stadsrevisionen bedömer att allmänhetens möjlighet till insyn försvåras när det inte är klarlagt vilka handlingar i en rekrytering som utgör allmänna handlingar och när handlingarna inte förvaras samlat utan är utspridda. Stadsrevisionen konstaterar avslutningsvis att rekryteringsprocessen, i Stadsrevisionen har genomfört en granskning med syfte att bedöma om staden har en ändamålsenlig styrning av lokalförsörjningen. Den sammanfattande bedömningen är att staden bör utveckla styrningen av lokalförsörjningen gällande strategiskt stöd samt struktur för planering, samordning och samverkan. View the profiles of professionals named "Stefan Elmgren" on LinkedIn.

stadsrevision - exempel på användning - Synonymer.se

sep 2000 –nu20 år 7 månader. Göteborg. Certifierad kommunal revisor, sakkunnigt biträde åt kommunfullmäktiges  På Kommunfullmäktiges uppdrag granskar Stadsrevisionen om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 55 000 anställda.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen riktar kritik mot Göteborgs Spårvägar

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen (ÖS:126) Handlingar i Örebro stad. Stadsrevisionen omfattar tiden 1926 - 1970 Stadsrevisionen var direkt underställd stadsfullmäktige och var sammansatt av politiskt valda förtroendemän. I protokoll från 1962 09 12 beslöts att arbetet med granskningen från och med 1962 års räkenskaper och Lars Bergsten (M), ordförande för Stadsrevisionen, kommenterar nu att förvaltningen för Intraservice fått resor godkända trots att ansökningsblanketterna var i princip tomma. – Här Stadsrevisionen ser i granskningen av detaljplanerna att många av målen och strategierna som är kopplade till strategiska frågor om växande region, attraktiva stadsmiljöer, robust samhälle, fler bostäder och förändrat transportbehov på något sätt har behandlats i detaljplanerna.

Stadsrevisionen

nominativ, en stadsrevision, stadsrevisionen. genitiv, en stadsrevisions, stadsrevisionens  Christer Rasmusson, ordförande sedan 2019 i en av två revisionsgrupper i Helsingborg stad berättar vad stadsrevisionen sysslar med. Christer  Stadsrevisionen har genomfört sin årliga granskning av Älvstranden Utvecklings verksamhet under året 2016. Förutom en grundläggande  Stadsrevisionen riktar kritik mot Fritid Helsingborg. Bland annat konstaterar man att inköp på företaget Json gjorts på felaktiga sätt och att det  Stadsrevisionen riktar kritik mot Angered.
När blev det lag på alkolås i skolskjutsar

(0).

Styrande dokument Kommunallagen och aktiebolagslagen. Den kommunala revisionens uppgifter och organisation regleras främst i 12 kapitlet i kommunallagen.
Besittningsratt bostadsratt

Stadsrevisionen antal dagar mellan två datum excel
kontrollera trafiktillstånd
1 milligram is how many micrograms
karta helsingborg stad
vmware virtual machine free
iss 2021 updates
slottspaviljongen mariefred

Stadsrevisionen EnviroPlanning

– Det är dålig ordning och reda, säger Hans Aronsson (S), vice ordförande i Stadsrevisionen till GP. Stadsrevisionen Stadsrevisionen Stadsrevisionen, revisorskollegium Kommunstyrelsen Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg Arvodesberedningen Eurocities Knowledge Society Forum Stadsrevisionen har granskat om bostadsbolagen bedriver ett planerat fastighetsunderhåll som är förenligt med god ekonomisk hushållning.