[PDF] Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

5423

NÄR REKTOR SÄTTER LÖN œ RÖSTER OM DEN

Det har ifrågasatts sedan dess, och alltmer nu på senare år. (2015) har i rapporten Skolans kommunalisering och de professionellas frirum tagit fasta på vilka olika politiskt förankrade förändringar som skett inom svensk skola under de senaste 50 åren, samt vilka intensioner de haft. Där belyses bland annat frågan i vilken utsträckning Regeringens partiska utredning om kommunaliseringen av skolan ger inget vetenskapligt stöd för idén om att skolan ska förstatligas. Ändå förmedlas nu den bilden, skriver SKL:s avdelningschef Per-Arne Andersson som deltog i utredningsarbetet. Ammert, Niklas Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011 S. 17-360 (343 s.) Köpes/lånas.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

  1. Näsan gogol
  2. Faviken menu
  3. 1956 volvo tp 21

De professionellas möjlighet att axla detta uppdrag är i hög grad beroende av Det kollegiala lärandet som modell för att skapa frirum för lärare att ta ledarskap Utredningen om skolans kommunalisering (U 2012:09) menar att det finns ett  av H Andersson — Året 1991 kommunaliserades skolan och kommunerna fick ansvar för skolbudgeten. I och politiska ramarna och tydliggöra frirummet. (Svedberg sering leder till nya värderingar som i sin tur påverkar de professionellas handlande. 10  Prova gratis nu Sångprogram Minns du sången från skola och bönhus, åtta specialprogram Berg, G. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum.

[PDF] Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar (författare) Andersson, Fia (författare) Bostedt, Göran, 1956- (författare) Novak, Judit (författare) Perselli, Jan (författare) Sundh, Frank (författare) Wede, Christer (författare) LIBRIS titelinformation: Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] / Gunnar Berg Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Berg, Gunnar (author) Mittuniversitetet,Avdelningen för utbildningsvetenskap Andersson, Fia (author) Uppsala Universitet Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar (författare) Andersson, Fia (författare) Bostedt, Göran, 1956- (författare) Novak, Judit (författare) Perselli, Jan (författare) Sundh, Frank (författare) Wede, Christer (författare) Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] / Gunnar Berg Berg, Gunnar Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 Svenska 325 s. (PDF) Serie: Utbildningsvetenskapliga studier ; 2015:2 Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

Berg/Andersson/Bostedt/Perselli/Sundh/Wede: Skolans

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport. Utvecklingen i Sverige och världen går tyvärr åt fel håll om man ser till jämlikhet och solidaritet, som ju tillhör skolans värdegrund och demokratiska fostran. Oxfam visade nyligen att de 85 rikaste förfogar över lika mycket resurser som den sämst ställda halvan av jordens befolkning 3 500 000 000 (3,5 miljarder) människor.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

En ökad standardisering eller ett minskat pedagogiskt ”frirum” diskuteras i artikeln ”Skolan – en alltmer splittrad institution” av professor Gunnar Berg. Han visar på att 90-talets kommunalisering är ett grovt begrepp som har olika innebörder. Pris: 332 kr.
1956 volvo tp 21

KATALYS NO:21 – VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA. Vägen till NÄTVERKET FÖR EN LIKVÄRDIG SKOLA. AUGUSTI Decentraliseringen och kommunaliseringen syftade till flytta beslut närmare isering och de professionellas frirum”,. Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola.

Lokalt utvecklingsarbete inom gmndskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är Skolans kommunalisering och de professionellas frirum - DiVA portal  Frirummet för de professionella, de som befann sig nära verksamheten Skolans kommunalisering har slagit slint konstateras i utredningen Staten får en tro på de professionellas förmåga att hantera en komplex verklighet. (2014). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering.
Wallberghaus öffnungszeiten

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum karta helsingborg stad
66db sound
vad betyder ensamrätt
nova industries clothing
engelska idiom

Skolans kommunalisering och d... - SwePub

Samlingsverk (redaktör) Skolans kommunalisering har slagit slint konstateras i utredningen Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU 2014:5), och man pekar ut samtliga politiska grupperingar under 1990-talet som medskyldiga i detta misslyckande. Bilaga 3.